Uw winkelwagen is leeg.

Econe informatie

Econe adviseert organisaties op het gebied van energiebesparende verlichting en energiebesparende middelen en levert innovatieve hoogwaardige systemen.

Concreet voor u:
Inventarisatie fase: allereerst wordt met uw organisatie de huidige verlichting geïnventariseerd. Hiertoe komt de energie consultant tezamen met eventueel een technisch adviseur van Econe bij uw bedrijf langs en gaat met de vertegenwoordiger van uw bedrijf het gebouw door. Een eerste check is gericht op het toetsen van de kwaliteit (lichtopbrengst en totale lichtbehoefte) van de bestaande verlichting.

Offerte fase:
Op basis van de inventarisatie van uw wensen wordt een uitgebreide offerte uitgebracht. Hierin komen tot uiting de totale investering, de hierbij behorende aan te vragen subsidies, de terugverdientijd van deze investering en een beknopte kosten-batenanalyse t.b.v. management beslissingen.

Terugverdientijd:
In de offerte wordt de terugverdientijd vermeld. Dit is de tijd dat de totale netto investering in relatie tot de energiekosten zich geheel heeft terugverdiend. Deze terugverdientijd is gebaseerd op de intensiteit van het gebruik van energie, de actuele energie prijs en de door u gekozen oplossing.

Financiering:
Indien gewenst kan de investering gekoppeld worden aan een financieringsmodel. Op deze wijze is er geen voorinvestering waardoor er geen aantasting van uw cash flow plaatsvindt, doordat deze wordt voorgefinancierd door een externe partij. Uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring van de financier in deze. Graag informeren wij u over de voorwaarden.

Realisatie:
Na goedkeuring van de offerte wordt de installatie verzorgd door een door ons erkende en opgeleide installateur en/of eventueel de bedrijfsgebonden installateur. Dit wordt in nauw overleg met u gedaan, zodanig dat de reguliere bedrijfsvoering hierbij niet of nauwelijks word gehinderd.

Klik hier om naar de site van Econe BV te gaan.